Business hours 10:00-18:00
(+372) 602 37 00
Catalog

Prekių įsigijimo sąlygos ir garantija

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
 
 • OX.lv (OX Eesti OÜ) – dibināts 2005 gadā Igaunijas privātuzņēmums;
 • OX.lv - ir Interneta veikals;
 • OX.lv nav pašam savas fiziskas noliktavas, visas uzrādītās preces un to datus dod noliktavas-partneri;;
 • Cenām un preču pieejamībai OX.lv ir laika nobīde pret reālo situāciju noliktavās;
 • Pircēju pasūtījumi tiek izvietoti noliktavās atbilstoši ar pasūtījumu saturu OX.lv
 • Instrukcija par preču iegādi.

 
2. APKALPOŠANA
 
OX.lv klientu apkalpošanas daļa strādā darbdienās no 10:00 līdz 18:00.
Talrunis: (8 5) 205 4000
E-pasts: info@ox.lv
Apkalpošana notiek krievu, angļu un igauņu valodās. 

NB! OX.lv ofiss atrodas Tallinā, Igaunija. Latvijā pagaidām pastāvīgas pārstāvniecības nav.


3. GARANTIJA
 
Uz visām pārdotām precēm OX.lv dod ierobežotu garantiju.

Garantijas nosacījumi:


4. IEPIRKŠANĀS NOSACĪJUMI
 
4.1 VSPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 

4.1.1 Dotie noteikumi ir spēkā attiecībām starp OX.lv pircējiem un Interneta veikala OX.lv īpašniekiem, uznēmumu OX Eesti OÜ (tālāk OX.lv).

4.1.2 Bez minētajiem Nosacījumiem, tiesiskās attiecības iegādājoties preces OX.lv, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

4.1.3 OX.lv ir tiesības mainīt un papildināt šos preču iegādes Nosacījumus. Nosacījumu un cenrāžu izmaiņas atainojas OX.lv saitā. Ja pasūtījums ir izvietots pirms jauno Nosacījumu stāšanās spēkā, tiek pielietoti Nosacījumi, kas darbojās uz pasūtījuma izvietošanas faktisko brīdi, izņemot gadījumus, kad Likums vai dotie noteikumi paredz citādi.

4.1.4 Preču sortiments un to cenas tiek izmainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
 
4.1.5 OX.lv ir tiesības dažādu akciju laikā dot atlaides uz pasūtījumiem un/vai uz kādu konkrētu preci.
 

4.1.6 Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (spēkā esošu), ja ir notikusi punktā 4.6 atrunātās summas iemaksa OX.lv kontā vai kasē.

4.1.7 Jautājumus, kas nav atrunāti šajos Nosacījumos, puses izmanto Latvijas Republikas darbojošos tiesības aktus.

4.1.8 Strīdus, kas notiek starp pircēju un OX.lv sakarā ar pasūtījumiem un pirkumiem, risina pārrunu ceļā. Ja atrisinājums netiek atrasts, pusēm ir tiesības griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, vai Tallinas pilsētas tiesā. Atrisinot domstarpības puses izmanto Latvijas Republikas darbojošos likumdošanu.


4.2 PREČU KARTIŅU APRAKSTI, CENRĀDIS, PIEEJAMĪBA 
 
4.2.1 OX.lv ir dinamiska sistēma, kas ataino stāvokli partneru noliktavās. Sistēma atjaunina noliktavu stāvokļa datus un cenas ne retāk kā 1 reizi stundā, uz noliktavu sniegto datu plūsmas pamata.
 
4.2.2 Visas cenas OX.lv ir norādītas Latvijas latos, LVL.
 
4.2.3 Visās OX.lv norādītās cenās ir iekļauts pielietojamais Latvijas Republikā PVN.
 
4.2.4 OX.lv nes atbildību par preču koda un cenas atbilstību preču kartiņās. 
 
4.2.5 ОХ.lv nenes atbildību par preču apraksta un/vai atainojuma ticamību preču kartiņās: OX.lv translē datus, ko dod noliktavas-partneri, kas var saturēt kļūdas un neprecizitātes. Preču ražotāji var mainīt specifikācijas bez iepriekšējas saskaņošanas un paziņošanas.  
 
4.2.6 Izmaiņas par preču pieejamību un cenas kartiņās stājas spēkā no publikācijas momenta OX.lv lappusēs.

4.2.7 Piegādes laiks preču kartiņās tiek norādīts darba dienās.
 

 

4.3 PASŪTĪJUMA IZVIETOŠANA

 

 
4.3.1 OX.lv pieņem pasūtījumos sekojošos veidos:
 
 • Internetā, izmantojot pasūtījuma noformēšanu automātiskajā Internet-sistēmā;
 • pa tālruni  (+371) 660 13 000;
 • aizsūtot pieteikumu info@ox.lv
Apkalpošana notiek krievu, angļu un igauņu valodās.
 
4.3.2 Pasūtījuma izvietošana nav pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana. Tikai punkta 4.1.6 nosacījumi ir pirkšanas-pārdošanas līguma fakts un saistību rašanās.
 
 
4.4 PASŪTĪJUMA ANULĒŠANA
 
4.4.1 Pircējam ir tiesības patstāvīgi anulēt neapmaksātu un nepiegādātu preci, iestatot atbilstošu statusu iepretim kļūdainā pasūtījuma savā profilā.
 
4.4.2 Pasūtījums tiks anulēts automātiski, ja ir pagājis apmaksas termiņš:
 • privātpersonām – 2 darba dienas;
 • juridiskām personām – 5 darba dienas.
   
4.4.3 Situācijā, kad ir izbeigusies prece noliktavā un/vai izmainījusies cena, darbojas doto Nosacījumu punkts 4.12.
 
4.4.4 Situācijā, kad pasūtītājs vēlas anulēt pasūtījumu, un ir jau to apmaksājis, bet prece vēl nav piegādāta, darbojas doto Nosacījumu punkts 4.12.
 
4.5 PASŪTĪJUMA IZPILDE
 
4.5.1 Pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc priekšapmaksas (sk. punktu 4.1.6), ja ar pasūtīju nav norunāts citādi.
 
 
4.6 PASŪTĪJUMA APMAKSA
 
4.6.1

Pircējs piekrīt iemaksāt 100% priekšapmaksu par pasūtījumu.


4.6.2 Iespējamie apmaksas veidi:
 
 • no OX.lv saita, izmantojot atsauci uz Internet-bankām;
 • ar bankas pārskaitījumu (uz rēķina pamata).

 
4.7 PRECES PIEGĀDE UN NODOŠANA
 
4.7.1

Pircējs var izvēlēties sev ērtu pasūtījums saņemšanas veidu: 

  • pasūtīt piegādi uz jebkuru Latvijas punktu. Piegāde norisinās preču kartiņās norādītos termiņos. Norādītie termiņi ir maksimāli – praksē tas norit ātrāk. Ārkārtas gadījumos, ja ir radušās problēmas ar piegādi, OX.lv apkalpošanas daļa klientam paziņos nekavējoši:
   • piegāde noris darba dienās no 9.00 līdz 17.00. Kurjers vienmēr iepriekš zvana un precizē piegādes laiku.

NB! Gadījumā, ja piegādes termiņš pārsniedz noteikto, lūdzam obligāti sazināties ar apkalpošana daļu!


4.8 IEPAKOJUMS
 
4.8.1 OX.lv rekomendē saglabāt preces oriģināliepakojumu, garantijas apkalpošanas gadījumam – tādi nosacījumi ir dažiem ražotājiem. No preces un iepakojuma nedrīkst dzēst preces sērija numuru, vai citu svarīgu informāciju, kas nepieciešama preces identifikācijai.

 
4.9 PRECES PIEGĀDES NEIESPĒJAMĪBA
 
4.9.1 Gadījumā, ja ir izmainījusies preces cena, vai tā ir izbeigusies noliktavā, tās piegāde noteiktos termiņos nav iespējama. OX.lv paziņos pircējam par kavējumu. Paziņojumā tiks norādīts vai nu par pilnīgu piegādes neiespējamību, jeb par jauniem piegādes nosacījumiem. Ja jaunie nosacījumi neapmierinās klientu, tam ir tiesības anulēt pasūtījumu. Šajā gadījumā stājas spēkā doto Nosacījumu 4.12.
 
 
4.10 PRECES GARANTIJAS ATGRIEŠANA
 
4.10 Gadījumā, ja preces garantijas remonts vai nomaiņa nav iespējami, pircējam tiek paziņots par to un stājas spēkā doto Nosacījumu punkts 4.12.
 
 
4.11 TIESĪBAS ATTIEKTIES NO LĪGUMA (NB! Punkts darbojas tikai uz paterētājiem - fiziskām personām)
 
4.11.1 Ja iegādātā prece kādu iemeslu pēc pasūtītājam neder, viņam ir tiesības atteikties no tās 14 kalendāra dienu laikā.
 
4.11.2 Atgriežamai precei jābūt neizmantotai, un oriģinālā iepakojumā:
 • OX.lv preces neizmantošanas noskaidrošanai pieturās saprātīguma principam, t.i., lai noskaidrotu par preces derīgumu, to nepieciešams izmēģināt, tad šajā gadījumā prece tiek uzskatīta par neizmantotu;
 • patērētājam atverot iepakojumu jācenšas to nesabojāt. Ja iepakojums nav atverams, tad atgriežamā prece drīkst nebūt  oriģināliepakojumā;
 • uz preces ir jāatrodas visām rūpnīcas uzlīmēm ar sērija numuru ieskaitot.
 4.11.3 14 dienu tiesības attiekties no preces nedarbojas uz sekojošām precēm: 
 • preces, kas izgatavotas individuāli patērētājam, vai pēc speciāliem nosacījumiem, kurus iesniedzis patērētājs;
 • audio un video ieraksti, programmnodrošinājums gadījumā, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu vai aktivējis produktu;
 • avīzēm, žurnāliem un citiem periodiskiem izdevumiem.
   
4.11.4 Gadījumā, ja pircējs vēlas izmantot tiesības anulēt pirkšanas-pārdošanas līgumu, viņam 14 kalendāra dienu laikā ir jāpaziņo OX.lv par savu lēmumu uz info@ox.lv, pievienojot precesun iepakojuma fotogrāfijas. OX.lv ir tiesības pieprasīt papildus atgriežamās preces fotogrāfijas.
 
4.11.5 Pircējas piekrīt par pasta izdevumu segšanu par atgriežamās preces sūtīšanu līdz 156,46 EEK (10 EUR, par 1 EUR = 15,6466 EEK), izņemot gadījumus, kad atgriežamā prece neatbilst pasūtītajai. 
 
4.11.6 Līgumu atceļot ir nepieciešams tūlītēji (bet ne ilgāk par 30 kalendāra dienām) atgriezt iegādāto preci.
 
4.11.7 Pircējs piekrīt par iespēju izmantot tālāk OX.lv pakalpojumus, ja ir noticis ļaunprātīgs doto Nosacījumu izmantošanas gadījums.

4.11.8 Gadījumā, ja pircējs vēlas izmantot tiesības anulēt pirkšanas-pārdošanas līgumu, pēc preces atgriešanas stājas spēkā doto Nosacījumu punkts 4.12.
 
 
4.12 APMAKSĀTO LĪDZEKĻU ATGRIEŠANA 
 
OX.lv piedāvā pircējam izvēlei sekojošus līdzekļu izmantošanas variantus:
  • apmaiņa pret citu vēlamu preci ar līdzekļu pārrēķinu;
  • līdzekļu pārvešana uz klienta bonusa kontu OX.lv sistēmā;
  • pilnas iemaksāto līdzekļu summas atgriešanu uz klienta kontu. Atmaksa notiek tikai ar bezskaidras naudas palīdzību un tikai uz to kontu, no kura tika veikts maksājums. Atmaksa notiek ne vēlāk par 30 kalendāra dienām no klienta iesnieguma saņemšanas brīža.

 
 
5. DROŠĪBA 
 
5.1 OX.lv ir aizsargāts Interneta veikals, kur var droši veikt pirkumus:
 • visi pasūtījuma noformēšanas un apmaksas procesi notiek izmantojot šifrēto savienojumu ar moderno SSL-tehnoloģiju pielietojumu.
 
 
6. PERSONĪGO DATU AIZSARDZĪBA
 
 
OX.lv seko labām tradīcijām un darbojas uz likuma „Par fizisko personu datu aizsardzību” pamata:
 • klientam tiek prasīti tikai pasūtījuma izpildei nepieciešamie dati;
 • klients tiek brīdināts par datu nodošanu trešām personām (piem., lūdzot par samaksu termiņmaksājumos);
 • dati par piegādi prmāri tiek nodoti kurjerfirmām pasūtījuma piegādei.
 
 

7. ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMAIS SPĒKS

7.1. OX.lv atbild klienta priekša, bet klints OX.lv, par за zaudējumiem, kas radušies otrai pusei no doto Nosacījumu neievērošanas, gadījumos un apjomā, ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana. 

7.2. OX.lv neatbild par klientam nodarītajiem zaudējumiem un preču piegādes kavējumiem, gadījumos, kad OX.lv nevarēja tos ietekmēt un paredzēt, un kuru iestāšanās nav atkarīga OX.lv

 

Jūsu grozā:
nav preču

Uz doto brīdi Jūsu grozs ir tukšspasūtījumu
pasūtījumu

Ieiet www.ox.lv

E-pasts: Parole:

Aizmirsāt paroli?

 

Reģistrācija